Kadaster

Kadaster

LacArto is een onafhankelijk bureau en heeft volop kennis in huis van het kadastrale werk. Niet vreemd omdat het Kadaster de bakermat is van LacArto.

Het Kadaster speelt een belangrijke rol in de wereld van eigenaren. Met recht grensbepalend en staat daarom garant voor rechtszekerheid van het onroerend goed in Nederland.

LacArto brengt ook uw eigendom(men) deskundig en nauwgezet in beeld.

L_1_WEBL_2_WEBL_3_WEBL_4_WEBL_5_WEBL_6_WEBL_7_WEBL_8_WEBLOGOLACARTOBALK_WEBL_9_WEBL_10_WEBL_11_WEBL_12_WEBL_13_WEBL_14_WEBL_15_WEB