Kadastraal meten

LacArto is een onafhankelijk bureau en heeft volop kennis in huis van het kadastrale werk. Niet vreemd omdat het Kadaster de bakermat is van LacArto. Of het nu gaat om erfgrens bepaling, (ver)kopen van grond, grens conflicten, splitsen van kavels enz. Wij regelen het voor u inclusief de eventuele afhandeling naar het kadaster.

Het Kadaster speelt een belangrijke rol in de wereld van eigenaren. Het is met recht een grensbepalend register. Het kadaster staat garant voor rechtszekerheid van het onroerend goed in Nederland.