Lokale overheden

De lokale overheid speelt een zeer belangrijke rol in het leven van de burgers. Het gemeentehuis kun je met recht een centrum noemen, waar heel veel lijntjes samenkomen. Niet in het minst wanneer het gaat om grondgebiedzaken. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is het komende stelsel van basisregistraties, meer specifiek de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands grondgebied. Plaatsgebonden ruimtelijke informatie is hierbij van essentieel belang.

Voor LacArto vormt die ruimtelijke informatie een kernactiviteit. Het inmeten en verwerken van de gegevens gebeurt nauwkeurig en deskundig door onze medewerkers met behulp van de meest moderne apparatuur.

LacArto dichterbij dan u denkt. Wij zijn ook ù graag van dienst.
De overheid speelt een zeer belangrijke rol in het leven van de burgers, met name de gemeente waar je woonachtig bent. Het stad- of gemeentehuis kun je met recht het centrum noemen, waar veel lijntjes samenkomen. Niet in het minst wanneer het gaat om grondgebiedzaken.

Plaatsgebonden ruimtelijke informatie is van essentieel belang. Voor Lacarto vormt dit een kernactiviteit. Het inmeten en verwerken van de gegevens gebeurt nauwkeurig en deskundig door onze medewerkers met behulp van de meest moderne apparatuur.

Lacarto dichterbij dan u denkt. Wij zijn ook ù graag van dienst.